Hjem


qrcodeThis webpage is mostly written in Norwegian. You have been warned.

Hurtiglink til den mest besøkte linkesiden.

Dette er hjemmesiden til Hans-Henry Jakobsen og omhandler dermed ikke Island eller Iceland. Hvis det er Island du vil besøke kan du følge denne linken. Innholdet på denne hjemmesiden er stort sett linker til andre nettsider som jeg har sett nytten av en eller annen gang i tiden, enten i jobb eller privat sammenheng, og kan sees på som min bokmerkesamling.